“Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej”

O projekcie

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa prowadzą projekt badawczy „Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu Państwa.

Projekt trwa od 1 października 2012r. do 31 października 2013r. Zostanie przeprowadzony przez szerokie grono wybitnych socjologów. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie potencjalnych barier w dostępie do usług medycznych cudzoziemców na terenie Polski i przejawów dyskryminacji. Badanie będzie analizowało zjawisko w miastach w całej Polsce w podziale terytorialnym i wielkościowym, pod kątem liczby ludności.

Projekt polega na
- stworzeniu narzędzia badawczego
- przeprowadzeniu badań
- stworzeniu rekomendacji
- stworzeniu centrum badawczego zajmującego się kontynuowaniem badań z tej tematyki

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja, podczas której przedstawione zostaną wypracowane w ten dogłębny sposób rozwiązania osobom zaproszonym na konferencję. W efekcie projektu zostanie stworzona odpowiadająca zapotrzebowaniu grupy docelowej rekomendacja zmian w zakresie otrzymania pomocy medycznej dla cudzoziemców. Zainteresowane osoby otrzymaniem publikacji prosimy o zgłaszanie ilości sztuk wraz z adresem do wysyłki na adres e-mail fep@fep.org.pl

Proponowane badania opierają się na wszechstronnej ocenie sytuacji w Polsce. Takie wszechstronne przedsięwzięcie dokonane będzie we współpracy z wszystkimi odpowiednimi organami i partnerami.

Projekt współfinansowany ze Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa.

Kontakt mailowy:

ieu@fep.org.pl sws@sws.org.pl; www.fep.org.pl www.sws.org.pl

Projekt i realizacja strony - Jerzy Zgorzelski